ترندیفا ثبت آگهی فروشگاه آنلاین تبلیغات سازمان جهانی ایزو - ایزو ازکی | اهداف تشکیل سازمان جهانی ISO

سازمان جهانی ایزو

سازمان جهانی International Organization for Standardizatin با نام مخفف ISO (ایزو) یکی از مجامع بین المللی سازمان استاندارد می باشد. اگرچه این سازمان جزء سازمانهای دولتی نمی باشد و یک سازمان خصوصی به شمار میرود ولی نسبت به دیگر سازمان های غیر دولتی دارای قدرت بسیار می باشد.

نامگذاری سازمان ایزو به این نام بدان علت است که این سازمان بین المللی به دنبال اهدافی چون یکسان سازی و یکپارچگی استانداردها در سطح دنیا بوده تا بتواند روابط بین کشورهای مختلف را در زمینهی تجارت تسهیل نماید.

در اصل میتوان گفت که وظیفهی سازمان جهانی ایزو بررسی، تهیه و تدوین استانداردهای جزئی و کلی جهت توسعهی اقتصاد و صنایع جهانی و هماهنگ سازی علوم و فنون در این راستا میباشد.

این سازمان دارای شبکه ی بسیار گستردهای است که بیش از ۱۶۰ کشور در آن عضو هستند و کشورهای عضو کمیته ی ایزو علاوه بر مرکز و پایتخت کشور خود در پایتخت کشور سوییس به مرکزیت ژنو فعالیت دارند. جالب است بدانید که سازمان ISO به طور رسمی ۲۴ فوریه ی سال ۱۹۴۷ میلادی بنیانگذاری شده و شروع به کار آن هم به صورت بین المللی نموده است.

با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که ایزو همانند یک پل ارتباطی و رابط بین نمایندگان دولت ها جهت حصول رضایت مشتریان و کسب و کارها، تسهیل و آسانسازی تجارت در سطح بین المللی، حمایت از تولیدکنندگان و همچنین مصرف کنندگان، توسعه و همکاری بیش از پیش جوامع،در زمینه های مختلف علم و تکنولوژی و اقتصاد دنیا بوده و خواسته ها و نیازهای آنها را تأمین می نماید.

در حال حاضر نیز بیش از ۲۰۰۰۰ استاندارد توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو به تصویب رسیده و منتشر شده است که شامل حوزه های مختلف کاری می شود.

در کشور ایران نیز مرکز ملی صلاحیت ایران (تایید صلاحیت) به سمت نمایندهی کشور در سطح بین المللی مشغول به کار بوده و تحت نظر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی می باشد.

اهداف تشکیل سازمان جهانی ISO

 • توسعه و پیشرفت در زمینه ی مختلف تجارت جهانی و آزادسازی تجارت در سطح بین الملل.
 • نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد اهداف ملی و جهانی.
 • ارتقای سیستم مدیریت و ارتباطات در کل دنیا.
 • تداخل بخشهای متفاوت و مختلف صنایع کشورها.

معرفی برترین و مفیدترین استاندارد کیفیت منتشر شده توسط سازمان جهانی ایزو

استاندارد ISO 9000 سیستم مدیریت کیفیت؛ هدف از تهیه و تدوین این سری از استاندارد پیاده سازی و استقرار الگویی واحد و بینالمللی و تضمین کیفیت بوده که از سال ۱۹۸۷ شروع به کار کرده است که مهمترین این استانداردها شامل موارد زیر است:

 • استاندارد ISO 14000، سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست
 • استاندارد ISO 17799، مدیریت امنیت اطلاعات
 • استاندارد ISO 16949، تضمین کیفیت صنایع خودروسازی
 • استاندارد OHSAS 18000 مدیریت ایمنی و بهداشت کار
 • IMS سیستم مدیریت یکپارچه
 • استاندارد ISO 10002، سیستم رضایتمندی مشتریان
 • استاندارد ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی
 • استاندارد ISO/TS 29001، سیستم مدیریت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • استاندارد ISO 10015، سیستم مدیریت کیفیت آموزش
 • استاندارد ISO 15189، خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی
 • استاندارد ISO 17020، مدیریت صلاحیت سازمانهای بازرسی
 • استاندارد ISO 22000، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی