ترندیفا ثبت آگهی فروشگاه آنلاین تبلیغات سازمان IAF - ایزو ازکی | با سازمان IAF و وظایف آن بیشتر آشنا شوید

وظیفه ی سازمان IAF

در ابتدای مقاله بهتر است تعریف مختصری از سازمان IAF ارائه دهیم. IAF به معنی سازمان جهانی اعتبار بخشی، سازگاری و ارزیابی منطبق با زمینه ی فعالیتهای مشخص می باشد.

یا به عبارت دیگر IAF انجمنی بین المللی اعتباردهی  و ارزیابی انطباق جهانی است که موسسات مختلف را در زمینه ی سنجش اعتبار آنها با موضوعاتی چون سیستمهای مدیریتی، خدمات، محصولات تولیدی، پرسنل و دیگر برنامه های اعتباردهی فعالیت دارند انجام میدهد.

بهتر است بدانید که IAF مخفف International Accreditation Forum (انجمن اعتباردهی جهانی) است.

حال اگر بخواهیم وظایف این سازمان را توضیح دهیم بهتر است بگوییم که:

وظیفه ی اصلی این سازمان توسعه و ارائه ی برنامه ای جهانی و مدون جهت ارزیابی و انطباق سیستم های مدیریتی، نیروی انسانی، خدمات، تولید محصولات و دیگر برنامه های مشابه در کل دنیا می باشد که می تواند با اطمینان کامل به آنها، گواهینامه های معتبر را برای کاهش ریسک در عرصه ی تجارت ایجاد نماید.

و همچنین از دیگر وظایف این انجمن بین المللی ممیزی، بررسی و تایید صلاحیت مراکز اعتباردهی می باشد. حال علت لزوم انجام این کار چیست؟

در پاسخ باید بگوییم که با توسعهی یک برنامهی جهانی و کلی ارزیابی و سازگاری انطباق ها میتوان خطراتی را که متوجه کسب و کارهای مختلف میباشد را به شکل چشمگیری کاهش داد و لذا با حصول این کار مشتریان نسبت به این گونه مراکز و وضعیت اعتباردهی آنها اطمینان خاطر حاصل نمایند.

در کل میتوان گفت که اعتباربخشی اطمینان و خاطری آسوده را برای کاربران ایجاد کرده و شرایط لازم را برای صلاحیت موسسات مهیا می سازد.

با داشتن گواهینامه ی سازمان IAF که یک مجمع بین المللی اعتبار بخشی است می توان سیستمهای مدیریتی محصولات و خدمات و همچنین نیروی انسانی کسب و کارها ارها را مطابق با استانداردهای جهانی که از پیش تعیین شده اند انطباق داده و پس از ارزیابی آنها فعالیت های مزبور را بر طبق اصول و قوانین خاص انجام داده و در نتیجه مشتریان دید مثبتتری نسبت به فعالیت ها  و دریافت خدمات و تولیدات نشان خواهند داد و از سوی دیگر نیز کسب و کارها نیز اطمینان مییابند که فعالیت شان دارای اعتباری بین المللی می باشد.

اهداف سازمان IAF

  • گسترش و ترویج ارزیابی و سازگاری انطباقهای معتبر بر روی گروه های صنعتی و خود سازمان های بین المللی.
  • توسعه و هماهنگسازی جهت عملکرد بهتر و ارزیابی درست انطباق ها.
  • اطمینان نسبت به موسساتی که گواهینامه ی IAF را دریافت نمودهاند چون این داشتن این نوع گواهینامه نشان از شایستگی و انطباق عملکرد موسسات می باشد.
  • تأسیس سازکارهای چند جانبه و دو جانبه (Multilateral Recognition Arrangements) یا همان MLA
  • کاهش چشمگیر ریسک در زمینه های مختلف تجارت

عضویت IAF و امضاءکنندگان

عضویت در این سازمان به سازمان هایی میسر است که بتوانند برنامه ها و فعالیت های سازمان خود را به درستی اداره کنند و بتوانند مجوز سیستم های مربوط به کیفیت خدمات، تولیدات کالا، عوامل نیروی انسانی و همچنین سیستم های زیست محیطی و سایر برنامه ها را بعد ارزیابی انطباق ها تایید کنند.

همچنین بایستی اعضای AB هدف مشترک خود را برای پیوستن به این نوع توافقنامهی چندجانبه MLA مشخص نموده و به رسمیت بشناسند.

جایز است در پایان مقاله بگوییم که تشخیص گواهینامه های معتبر تحت نظر انجمن اعتبار جهانی IAF  بحث دیگری است که در اینجا مجال سخن گفتن در رابطه با آن وجود ندارد و بحثی مفصل است و فرصتی دیگر لازم دارد.

ورود به وبسایت سازمان IAF
www.iaf.nu